Globalny Operator Handlowy

Misją naszej Firmy jest Dystrybucja

Na czas, we właściwym miejscu, wszystko to co jest
potrzebne, w najlepszy możliwy sposób
- tak działamy.

Наша Мисcия - Дистрибьюция

Вовремя, там где надо, все что нужно,
самым лучшим способом
- именно так и мы работаем.

The Mission of our Company is Distribution

Just in time, at the right place, all what is needed,
in the best possibile way
- that's how we work.

26 лет в Международном Бизнесе

С 1992 года мы регулярно снабжаем торговые сети наших партнеров, путем организации прямых поставок на целевые рынки как из Польши, так и других стран ЕС. В процессе дистрибуции мы используем также наши местные дочерние компании. Наша компания начала работу на международных рынках первыми поставками в Литву, Россию и Узбекистан в начале 90-тых прошлого века. Со временем продажи расширялись в другие бывшие республики СССР и в Монголию. Следующим этапом развития было открытие торговой деятельности в странах Европейского сообщества. Импорт из Латинской Америки в Европу позволил расширить предложение для существующих партнеров в Центральной Азии и на Кавказе. Дальнейшими регионами развития стали Южная Африка и США. В Польше мы осуществляем поставки в основном в сети магазинов. Мы распространяем товары, производимые нашими зарубежными партнерами. В течение двадцати шести лет мы приобрели опыт в таких отраслях, как стройматериалы и внутренняя отделка, древесина, продукты питания, замороженные продукты, химия, инвестиционное оборудование в электроэнергетике, автоматизации и ИТ. Мы используем все виды транспорта: сухопутный, морской и воздушный. Мы являемся оператором интермодальных перевозок.

26 lat w Biznesie Międzynarodowym.

Od 1992 regularnie zaopatrujemy sieci sprzedaży należące do naszych partnerów, realizując bezpośrednie dostawy na rynki docelowe tak z Polski jak i z pozostałych krajów EU. W procesie dystrybucji korzystamy również z lokalnych spółek zależnych. Historycznie działalność na rynkach międzynarodowych rozpoczęliśmy od sprzedaży na Litwie, w Rosji i Uzbekistanie - na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Z czasem rozszerzyliśmy sprzedaż na inne dawne republiki ZSRR i Mongolię. Kolejnym etapem rozwoju było rozpoczęcie sprzedaży w krajach Wspólnoty Europejskiej. Import z Ameryki Łacińskiej do Europy pozwolił rozszerzyć ofertę dla dotychczasowych partnerów w Azji Środkowej i na Kaukazie. Dalsze regiony ekspansji to Republika Południowej Afryki i USA. W Polsce realizujemy dostawy głównie do sieci marketów. Dystrybuujemy towary produkowane przez naszych partnerów zagranicznych. Na przestrzeni dwudziestu sześciu lat zdobyliśmy doświadczenie w takich branżach jak artykuły budowlane i wykończenia wnętrz, drewno, artykuły spożywcze, mrożonki, chemia, artykuły inwestycyjne z branż elektroenergetyki, automatyki i IT Korzystamy ze wszystkich rodzajów transportu: lądowego, morskiego i lotniczego. Jesteśmy operatorem transportu intermodalnego.

26 years in International Business

Since 1992, we have been regularly supplying goods to sales networks belonging to our partners by direct deliveries to target markets both from Poland and from other EU countries. In the distribution process, we also use local subsidiaries. We have historically started operations in international markets from sales to Lithuania, Russia and Uzbekistan - in the early 90's of the last century. With time, sales were expanded to other former republics of the USSR and Mongolia. The next stage of development was the start of sales in the countries of the European Community. Import from Latin America to Europe has allowed to expand the offer for existing partners in Central Asia and the Caucasus. Further regions of expansion are South Africa and the USA. In Poland, we deliver mainly to the supermarket chains. We distribute goods produced by our foreign partners. Over twenty six years, we have gained experience in such industries as construction and interior fittings, wood, food, frozen food, chemistry, investment articles in the power industry, automation and IT. We use all types of transport: land, sea and air. We are an operator of intermodal transport.

Nasze lokalne wysiłki pracują na globalną markę.

Znajomość min. 2 jęz. obcych

Menadżerowie :0%

Rozwiązywnie problemów w 24h

Współczynnik :0%

Ciągłe doskonalenie

Załoga :0%

Zadowolenie klientów

Współczynnik :0%
img

W każdej minucie doby któryś z naszych partnerów pracuje. Sprawną obsługę klientów mogą zapewnić tylko doświadczeni menadżerowie.

Zarządzanie rozległą strukturą biznesową wymaga stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Wdrożyliśmy system informatyczny, który integruje wszystkie działania handlowe i umożliwia sprawną realizację zamówień napływających od kontrahentów.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • 0
  Krajów działania
 • 0
  Kontynenty
 • 0
  Stref czasowych
 • 0
  Współczynnik sprawności
 • 0
  Minut aktywności każdego dnia

Oferujemy klientom szerokie spektrum usług.
Nasi eksperci gwarantują indywidualne rozwiązania...

Optymalizacja łańcucha dostaw

Towar między zakładem produkcyjnym a półką w markecie przemierza czasami
tysiące kilometrów i podlega wielu zagrożeniom. Wiemy, jak udoskonalić proces dostawy i bezpiecznie dostarczyć towar do końcowego klienta.

Koordynacja zaopatrzenia

Ten sam towar dostarczany jest z wielu fabryk, umiejscowionych często na różnych kontynentach. Pomagamy wypracować elastyczne schematy dostaw samoadaptujące się do szybko zmieniających się parametrów rynkowych i logistycznych.

Intensyfikacja obrotu

Citus, fortius, altius... więcej. Właściwie zaprezentowany towar przyciąga uwagę klienta. Tylko towar obecny może być sprzedany. Dbamy, żeby towaru nie zabrakło... a nasze doświadczenie w merchandisingu jest do dyspozycji naszych klientów.

Personalizacja ofert

Czas to pieniądz. Właściwie dopasowana oferta zaspokaja wszystkie potrzeby i pozwala uniknąć marnowania czasu na poszukiwanie specjalistycznych rozwiązań. Mamy rozwiązania i dzielimy się nimi z klientami.

Przyspieszanie procesów

Zmieniające się warunki rynkowe wymagają sprawnej identyfikacji punktów krytycznych i wypracowania właściwych algorytmów postępowania. Pomożemy w procesie przygotowań do zdarzeń przyszłych.

Globalizacja zasięgu

Działamy na całym świecie, oferujemy naszym klientom rozwój we wszystkich kierunkach, które wcześniej sprawdziliśmy. Otwieramy nowe możliwości poza dotychczasowymi horyzontami.

Wysokie standardy to dla nas norma. Stosujemy się do nich każdego dnia.

Środowisko

Lasy są dobrem wspólnym. Wdrożyliśmy system, który został potwierdzony stosownym certyfikatem.

Ryzyko

Przeprowadziliśmy analizę procesów, aby wykryć wszystkie punkty krytyczne.
Stosujemy się do wymagań HaCCAP.

Transparentność

Publikowanie sprawozdań finansowych należy do katalogu dobrych praktyk.
Działamy w sposób przejrzysty.

Dane kontaktowe naszych partnerów.

img
UNILIN

www.unilin.com

UNILIN headquarters
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke Belgium
T: +32 56 67 52 11

img
Pfleiderer

www.pfleiderer.pl

Pfleiderer Polska sp z o.o.
Ul. Strzegomska 42AB
53-611 Wrocław
T: + 48 71 747 1000

img
DRAGON POLAND

http://www.dragon.com.pl

Dragon Poland Sp. z o.o Sp. k.
ul. Rtm. W. Pileckiego 5
32-050 Skawina
T: +48 12 625 75 00

img
CERSANIT

www.cersanit.com.pl

Cersanit SA Head Office
25-323 Kielce
Al. Solidarności 36.
Contact center: 801 01 44 44

Jesteśmy tutaj dla Was. Następnym krokiem jest nawiązanie kontaktu...

 • ul. Piekarnicza 24, 80-126 Gdańsk, Polska
 • +48 58 322 29 60
 • eurotaxpol@eurotaxpol.eu

80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 24